De toekomst van Brabant maken wij! Samen!

Brabant groener en socialer maken. Dat is de reden waarom ik ook jouw vertegenwoordiger in de Staten van Brabant wil zijn!

Nog steeds wordt Brabant te veel beheerst door de gevestigde belangen. Of het nu gaat om de landbouw, de energiesector of de projectontwikkelaars in de bouw en infrastructuur. Zij vormen een rem op noodzakelijke, fundamentele verbeteringen in onze samenleving. Geen industriƫle veehouderij meer voor de export van vlees, maar kleinschalige, gezonde, biologische landbouw voor de lokale en regionale markt. Geen grote kolen- of gasgestookte energiecentrales meer, maar energie uit wind, zon en aardwarmte in handen van omwonenden en omliggende bedrijven. Geen grootschalige van bovenaf geplande woonwijken en nieuwe snelwegen meer, maar een slimme fiets- en OV-infrastructuur van en naar dorpen en steden waar de mensen de ruimte krijgen om naar eigen inzicht te bouwen en te wonen. Kortom, een Brabant waar de Brabanders serieus wordt genomen. Wij Brabanders maken de toekomst! Samen!

Om dat Brabant dichterbij te brengen zet ik me in voor onder andere:

  1. Energieprojecten (besparing en opwek van energie via zon, wind en aardwarmte) waarvan omwonenden en omliggende bedrijven mede-eigenaar zijn. Dat is goed voor het milieu en voor de werkgelegenheid!
  2. Een eerlijke en schone lokale en regionale economie waar materiaal- en energiekringlopen worden gesloten en publieke investeringen ten goede komen aan versterking van de arbeidsmarkt. Steden worden in toenemende mate de elektriserende motoren van de nieuwe economie. Door slim investeringsbeleid kan heel Brabant hiervan profiteren, ook omliggende dorpen.
  3. Een stevig en transparant Brabants klimaatbeleid, zodat we gericht op CO2-reductie kunnen sturen en we weer schone lucht kunnen inademen.

Dat we fundamentele veranderingen kunnen doorvoeren, dat het anders kan, bewijzen ook talloze lokale initiatieven dagelijks. Of het nu gaat om lokale energiecoƶperaties, biologische boeren, stadslandbouwprojecten en grote en kleine bedrijven die materiaal- en afvalkringlopen sluiten en van energieverbruiker, energieleverancier worden, zoals waterzuiveringsbedrijven en bierbrouwers; zij allen werken aan een gezond en duurzaam Brabant waar het goed toeven is. Die beweging wil ik ondersteunen en de ruimte geven. Op weg naar een groen en sociaal Brabant. Voor ons en onze kinderen en kleinkinderen.