Over Arno

Verbinder, vernieuwer en vader van twee zoons

Hoewel ik in Zeeland ben geboren (1969 te Vlissingen), woon ik sinds de tweede klas van de lagere school in Brabant. Eerst in Drunen, later in Loon op Zand. Zoals de meeste van mijn leeftijdsgenootjes ging ik in Tilburg naar de middelbare school. Op het Paulus Lyceum deed ik eerst Havo, daarna het VWO. In die periode raakte ik geïnteresseerd in politiek en economie. Om beide onderwerpen te kunnen combineren koos ik er voor om bestuurskunde te gaan studeren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ik ben afgestudeerd op het onderwerp stadsprovincies. Het raakvlak tussen de inrichting van ons (binnenlands) bestuur en de effectiviteit van (uiteenlopend) beleid interesseerd me nog tot op de dag van vandaag. Tijdens de studieperiode heb ik mijn Duitse vrouw leren kennen. Niet in Rotterdam, maar tijdens een interrail-vakantie in Italië en Griekenland. Onze kinderen zijn geboren in de regio Utrecht waar we later zijn gaan wonen. Toen mijn vrouw een baan bij Organon kreeg aangeboden, zijn we naar Rosmalen verhuisd, alwaar we nu ruim tien jaar met veel plezier wonen.

Mijn interesse in de relatie tussen ons openbaar bestuur en de effectiviteit en legitimiteit van beleid bracht mij via het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en (Moret) Ernst & Young, naar de provincie Utrecht. Ik vervulde verschillende rollen. In eerste instantie die van beleidsonderzoeker, later van adviseur, coach en (interim)manager. Sinds 2007, het jaar waarin we naar Brabant verhuisde, ben ik mijn kennis en ervaring gaan inzetten als zelfstandig bestuurskundig adviseur, coach, onderzoeker en interimmanager voor de publieke sector. In die hoedanigheid heb diverse projecten gedaan voor justitie, vluchtelingenwerk, de Zuidelijke Rekenkamer en verschillende Brabantse gemeenten. Altijd met het oogmerk om de effectiviteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van het beleid van deze publieke organisaties te verbeteren. Via betrokkenheid bij het Bossche Energie Convenant (BEC) ben ik me sinds 2011 naast met advies- en interim-werk steeds meer gaan toeleggen op het thema energietransitie en klimaat. Dat leidde onder andere begin 2013 tot de oprichting van een lokale energiecoöperatie samen met enkele bevriende collega’s. Inmiddels heeft de coöperatie een kleine 300 leden. Om inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch te laten meedelen in de voordelen van windenergie hebben we onlangs een afzonderlijke windenergiecoöperatie opgericht.